Funkcja AscW [VBA]

Zwraca wartość Unicode pierwszego znaku w wyrażeniu łańcuchowym.

Ikona ostrzeżenia

Ta funkcja lub stała jest włączona za pomocą instrukcji Opcja VBASupport 1 umieszczona przed kodem programu wykonywalnego w module.


Składnia:

AscW (Text As String)

Zwracana wartość:

Integer

Parametry:

Tekst: Dowolne poprawne wyrażenie w postaci ciągu. Pod uwagę jest brany wyłącznie pierwszy znak ciągu.

Użyj funkcji AscW, aby zastąpić klucze wartościami Unicode. Jeśli funkcja AscW napotka pusty ciąg, LibreOffice Basic zgłasza błąd wykonania. Zwrócone wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 65535.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' zwraca 65

 Print AscW("Ω") ' zwraca 937

 Print AscW("Αθήνα") 'zwraca 913, ponieważ brany jest pod uwagę tylko pierwszy znak (Alpha)

End Sub