Funkcja Str

Przekształca wyrażenie numeryczne na ciąg znakowy.

Składnia:

Str (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie numeryczne.

Funkcja Str przekształca wartość numeryczną lub wynik obliczenia na ciąg znakowy. Liczby ujemne są poprzedzane znakiem minus. Liczby dodatnie są poprzedzane spacją (zamiast znaku plus).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub