Funkcja Chr

Zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi znaku.

Składnia:

Chr(wyrażenie As Integer)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Wyrażenie: Zmienna numeryczna oznaczająca poprawną 8-bitową wartość ASCII (od 0 do 255) lub 16-bitową wartość Unicode.

Funkcja Chr$ służy do wysyłania specjalnych sekwencji sterujących do drukarki lub innego źródła wyjściowego. Można użyć jej także do wstawiania cudzysłowów do wyrażeń w postaci ciągów.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleChr

    ' Ten przykład umieszcza cudzysłowy (wartość ASCII 34) w ciągu znakowym.

    MsgBox "Pewna "+ Chr$(34)+"krótka" + Chr$(34)+" podróż."

    ' Zdanie pojawi się w oknie dialogowym w postaci: Pewna "krótka" podróż.

End Sub

ASC