Operatory porównania

Operatory porównania porównują dwa wyrażenia. Zwracana wartość jest wyrażeniem logicznym oznaczającym, że porównanie jest prawdziwe (-1) lub fałszywe (0).

Składnia:

Wynik = wyrażenie1 { = | < | > | <= | >= } wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Wyrażenie logiczne oznaczające wynik porównania: True (prawda) lub False (fałsz)

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne lub ciągi, które należy porównać.

Operatory porównania

= : Równe

< : Mniejsze

> : Większe

<= : Mniejsze lub równe

>= : Większe lub równe

<> : Różne

Przykład:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sRoot As String ' Katalog główny dla pliku wejściowego i wyjściowego

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub