Operatory porównania

Poniżej opisano dostępne operatory porównania.

Operatory porównania

Operatory porównania porównują dwa wyrażenia. Zwracana wartość jest wyrażeniem logicznym oznaczającym, że porównanie jest prawdziwe (-1) lub fałszywe (0).