Funkcja EqualUnoObjects

Zwraca wartość True (prawda), jeśli dwa określone obiekty Basic typu Uno reprezentują instancję tego samego obiektu typu Uno.

Składnia:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Przykład:

' Kopia obiektów -> ta sama instancja

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Kopia struktur jako wartości -> nowa instancja

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )