Optional (w instrukcji Function)

Umożliwia zdefiniowanie parametrów przekazywanych do funkcji jako opcjonalne.

Zobacz także: IsMissing

Składnia:

Function MojaFunkcja(tekst1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Przykłady:

Wynik = MojaFunkcja("Tu", 1, "Tam") ' wszystkie argumenty są przekazane.

Wynik = MojaFunkcja("Test", ,1) ' brak drugiego argumentu.

Zobacz także Przykłady.