Instrukcja Set

Ustawia odwołanie do obiektu w zmiennej lub właściwości.

Składnia:

Set zmienna_obiektu = obiekt

Parametry:

Zmienna_obiektu: zmienna lub właściwość wymagająca odwołania do obiektu.

Obiekt: Obiekt, do którego odwołuje się zmienna lub właściwość.

Nic - przypisz obiekt Nic do zmiennej, aby usunąć poprzednie przypisanie.

Przykład:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub