Opcja VBA Wsparcie instrukcji

Określa, że LibreOffice Basic będzie obsługiwał niektóre instrukcje, funkcje i obiekty VBA.

Ikona notatki

Obsługa VBA nie jest kompletna, ale obejmuje dużą część typowych wzorców użycia.


Składnia:

Option VBASupport {1|0}

Parametry:

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja musi występować przed kodem wykonywanego programu w module.


1: Włącz obsługę VBA w LibreOffice

0: Wyłącz obsługę VBA

Przykład:

Option VBASupport 1

Sub ExampleVBA

Dim sVar As Single

 sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")

Print sVar

End Sub