Instrukcja Let

Przypisuje wartość do zmiennej.

Składnia:

[Let] nazwa_zmiennej = wyrażenie

Parametry:

Nazwa_zmiennej: Zmienna, do której należy przypisać wartość. Wartość i zmienna muszą być zgodne.

Ikona notatki

Podobnie jak w większości dialektów języka BASIC słowo kluczowe Let jest opcjonalne.


Przykład:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' zwraca 9

End Sub