Funkcja LBound

Zwraca dolną granicę tablicy.

Składnia:

LBound (nazwa_tablicy[, wymiar])

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

nazwa_tablicy: Nazwa tablicy, dla której należy obliczyć górną (Ubound), dolną (LBound) granicę wymiaru.

[wymiar]: Liczba całkowita określająca, dla którego wymiaru należy obliczyć górną (Ubound) lub dolną (LBound) granicę. Jeśli wartość ta nie jest określona, domyślnie przyjmowany jest pierwszy wymiar.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

9 Indeks poza zakresem

Przykład:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Zwraca 10

  Print UBound(sVar()) ' Zwraca 20

  Print LBound(sVar(),2) ' Zwraca 5

  Print UBound(sVar(),2) ' Zwraca 70

End Sub