Instrukcja DefBool

Jeśli nie zostanie określony znak deklaracji typu lub słowo kluczowe, instrukcja DefBool ustawia domyślny typ danych dla zmiennych zgodnie z zakresem liter.

Składnia:

Defxxx zakres_znaków1[, zakres_znaków2[,...]]

Parametry:

Zakres_znaków: Litery określające zakres zmiennych, dla których należy ustawić domyślny typ danych.

xxx: Słowo kluczowe definiujące domyślny typ zmiennych:

Słowo kluczowe: Domyślny typ zmiennych

DefBool: Wartość logiczna

Przykład:

' Definicja prefiksu dla typów zmiennych:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE ' bOK jest zmienną logiczną

End Sub