Funkcja CStr

Przekształca dowolne wyrażenie numeryczne na wyrażenie w postaci ciągu.

Składnia:

CStr (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Ciąg

Parametry:

Wyrażenie: Dowolny poprawny ciąg lub wyrażenie numeryczne, które ma zostać przekształcone.

Typy wyrażeń i zwracane wartości przekształceń

Wartość logiczna :

Ciąg przekształcony do wartości True (prawda) lub False (fałsz).

Data :

Ciąg zawierający datę i godzinę.

Null :

Błąd wykonania.

Empty :

Ciąg pusty.

Dowolny :

Odpowiednia liczba w postaci ciągu.


Zera na końcu liczby zmiennoprzecinkowej nie są dołączane do zwracanego ciągu.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub