Funkcja CLng

Przetwarza dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne na wartość typu liczba całkowita długa.

Składnia:

CLng (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie numeryczne, które ma zostać przekształcone. Jeśli wartość parametru wyrażenie przekracza zakres poprawny dla typu liczba całkowita długa (od -2 147 483 648 do 2 147 483 647), LibreOffice Basic zwraca błąd przepełnienia. W celu przekształcenia ciągu zawarta w nim liczba musi być wprowadzona w postaci normalnego tekstu ("123,5") z wykorzystaniem formatu liczbowego domyślnego dla używanego systemu operacyjnego.

Funkcja ta zawsze zaokrągla część ułamkową do najbliższej liczby całkowitej.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub