Funkcja CDbl

Przekształca dowolne wyrażenie numeryczne lub ciąg na wartość typu podwójna precyzja.

Składnia

CDbl (wyrażenie)

Zwracana wartość

Podwójna

Parametry:

Wyrażenie: Dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne, które ma zostać przekształcone. W celu przekształcenia ciągu, zawarta w nim liczba musi być wprowadzona w postaci normalnego tekstu ("123,5") z wykorzystaniem formatu liczbowego domyślnego dla używanego systemu operacyjnego.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub