Funkcja CDate

Przetwarza dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne na wartość w postaci daty.

Składnia:

CDate (wyrażenie)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

Wyrażenie: Dowolny ciąg lub wyrażenie numeryczne, które ma zostać przetworzone.

Podczas konwertowania wyrażenia tekstowego należy wprowadzić datę i czas - w jednym z szablonów akceptacji daty zdefiniowanych dla ustawień regionalnych (patrz Narzędzia - Opcje - Ustawienia językowe - Języki ) lub w formacie daty ISO (chwilowo akceptowany jest tylko format ISO z łącznikami, np. '2012-12-31'). W wyrażeniach numerycznych wartości po lewej stronie separatora dziesiętnego reprezentują datę, począwszy od 31 grudnia 1899. Wartości po prawej stronie liczby dziesiętnej oznaczają czas.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub