Instrukcja With

Ustawia obiekt jako domyślny. O ile nie zostanie zadeklarowana inna nazwa obiektu, wszystkie właściwości i metody odnoszą się do obiektu domyślnego aż do napotkania instrukcji End With.

Składnia:

With Object

 Statement block

End With

Parametry:

Instrukcji With i End With należy używać w sytuacjach, gdy kilka właściwości lub metod odnosi się do pojedynczego obiektu.