Instrukcja Sub

Definiuje podprogram.

Składnia

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

blok instrukcji

End Sub

Parametry:

Nazwa: Nazwa podprogramu.

Nazwa_zmiennej: Parametr, który chcesz przekazać do podprogramu.

Typ: Słowo kluczowe deklaracji typu.

Przykład:

Sub Example

    ' różne instrukcje

End Sub