Instrukcja Stop

Zatrzymuje wykonywanie programu Basic.

Składnia:

Stop

Przykład:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub