Instrukcja End

Kończy procedurę lub blok.

Składnia:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parametry:

Instrukcja End jest używana w następujący sposób:

Instrukcja

End: Nie jest wymagane, ale może zostać wprowadzone w dowolnym miejscu wewnątrz procedury w celu zakończenia wykonywania programu.

End Function: Kończy instrukcję Function.

End If: Oznacza zakończenie bloku If...Then...Else.

End Select: Oznacza zakończenie bloku Select Case.

End Sub: Kończy instrukcję Sub.

Przykład:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Liczba od 1 do 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Liczba od 6 do 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Większa niż 8"

    Case Else

      Print "Poza zakresem od 1 do 10"

  End Select

End Sub