Funkcja Choose

Zwraca wybraną wartość z listy argumentów.

Składnia:

Choose (indeks, wybór1[, wybór2, ... [,Selection_n]])

Parametry:

Indeks: Wyrażenie numeryczne określające zwracaną wartość.

Wybór1: Dowolne wyrażenie zawierające jeden z możliwych wyborów.

Funkcja Choose w oparciu o wartość indeksu zwraca wartość z listy wyrażeń. Jeśli Index = 1, funkcja zwraca pierwsze wyrażenie z listy, jeśli Index = 2, funkcja zwraca drugie wyrażenie itd.

Jeśli wartość wyrażenia Indeks jest mniejsza niż 1 lub większa niż liczba wymienionych wyrażeń, funkcja zwraca wartość Null.

Poniższy przykład przedstawia wykorzystanie funkcji Choose w celu wyboru jednego z kilku ciągów tworzących menu:

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    ChooseMenu = Choose(Index, "Formatowanie szybkie", "Formatowanie bezpieczne", "Formatowanie systemowe")

End Function