Instrukcja Call

Przekształca formant programu w podprogram, funkcję lub procedurę DLL.

Składnia:

[Call] nazwa [parametr]

Parametry:

Nazwa: Nazwa podprogramu, funkcji lub biblioteki DLL, którą należy wywołać

Parametr: Parametry, które mają być przekazane do procedury. Typ i liczba parametrów zależą od uruchamianego programu.

Ikona notatki

Podczas wywoływania procedury słowo kluczowe jest opcjonalne. Jeśli funkcja jest uruchamiana w postaci wyrażenia, parametry należy umieścić w nawiasach instrukcji. W przypadku wywoływania biblioteki DLL należy ją wcześniej określić w instrukcji Declare.


Przykład:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub