Skoki

Poniższe instrukcje służą do wykonywania skoków.

Instrukcja GoSub...Return

Wywołuje podprogram oznaczony etykietą z innego podprogramu lub funkcji. Instrukcje umieszczone za etykietą są wykonywane aż do napotkania instrukcji Return. Następnie wykonywanie programu jest kontynuowane od instrukcji następującej bezpośrednio po instrukcji GoSub.

Instrukcja GoTo

Kontynuuje wykonywanie programu wewnątrz procedury lub funkcji od linii oznaczonej etykietą.

Instrukcja On...GoSub;Instrukcja On...GoTo

Rozgałęzia wykonywanie programu na kilka określonych linii kodu w zależności od wartości wyrażenia numerycznego.