Pętle

Poniższe instrukcje służą do tworzenia pętli.

Instrukcja Do...Loop

Powtarza instrukcje zawarte pomiędzy instrukcjami Do i Loop, jeśli podany warunek ma wartość True (prawda) lub aż przyjmie wartość True (prawda).

Instrukcja For...Next

Powtarza instrukcje wewnątrz bloku For...Next określoną liczbę razy.

Instrukcja While...Wend

Po napotkaniu instrukcji While program sprawdza umieszczony przy niej warunek. Jeśli warunek ma wartość False (fałsz), program jest wykonywany dalej od instrukcji bezpośrednio po instrukcji Wend. Jeśli warunek ma wartość True (prawda), pętla jest wykonywana aż do instrukcji Wend, po czym następuje powrót do instrukcji While . Jeśli warunek w dalszym ciągu ma wartość True (prawda), pętla jest wykonywana ponownie.