Instrukcje warunkowe

Następujące instrukcje opierają się na warunkach.

Instrukcja If...Then...Else

Definiuje jeden lub kilka bloków instrukcji wykonywanych wyłącznie, jeśli warunek ma wartość True (prawda).

Instrukcja Select...Case

Definiuje jeden lub kilka bloków instrukcji w zależności od wartości wyrażenia.

Instrukcja IIf

Zwraca jeden lub dwa możliwe wyniki funkcji w zależności od logicznej wartości oszacowanego wyrażenia.