Liczby całkowite

Poniższe funkcje służą do zaokrąglania wartości do liczb całkowitych.

Funkcja Fix

Zwraca wartość całkowitą wyrażenia numerycznego przez usunięcie jego części ułamkowej.

Funkcja Int

Zwraca część całkowitą z liczby.