Funkcje numeryczne

Poniższe funkcje numeryczne służą do przeprowadzania obliczeń. Operatory matematyczne i logiczne opisano w odrębnej części. Funkcje w odróżnieniu od operatorów zwracają wynik na podstawie argumentów, natomiast operatory zwracają wynik na podstawie dwóch wyrażeń.

Funkcje trygonometryczne

Poniżej wymieniono funkcje trygonometryczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Funkcje wykładnicze i logarytmiczne

LibreOffice Basic obsługuje poniższe funkcje wykładnicze i logarytmiczne.

Generowanie liczb losowych

Poniższe instrukcje i funkcje generują liczby losowe.

Obliczanie pierwiastka kwadratowego

Funkcja ta służy do obliczania pierwiastka kwadratowego.

Liczby całkowite

Poniższe funkcje służą do zaokrąglania wartości do liczb całkowitych.

Wartości bezwzględne

Funkcja zwraca wartości bezwzględne.

Znaki wyrażeń

Funkcja zwraca znak wyrażenia numerycznego.

Przetwarzanie liczb

Przedstawione poniżej funkcje służą do konwersji formatów liczb.