Operator Mod

Zwraca całkowitą resztę z dzielenia.

Składnia:

Wynik = wyrażenie1 MOD wyrażenie2

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik operacji MOD.

Wyrażenie1, Wyrażenie2: Dowolne wyrażenia, które należy podzielić.

Przykład:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2.5 ' zwraca 0

  Print 10 / 2.5 ' zwraca 4

  Print 10 Mod 5 ' zwraca 0

  Print 10 / 5 ' zwraca 2

  Print 5 Mod 10 ' zwraca 5

  Print 5 / 10 ' zwraca 0,5

End Sub