Operator "^"

Podnosi liczbę do potęgi.

Składnia:

Wynik = wyrażenie ^ potęga

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik podniesienia liczby do potęgi.

Wyrażenie: Wartość numeryczna, którą należy podnieść do potęgi.

Potęga: Wartość potęgi, do której należy podnieść wyrażenie.

Przykład:

Sub Example

    Print ( 12.345 ^ 23 )

    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Podnosi do potęgi poprzez obliczenie logarytmu

End Sub