Operator "/"

Dzieli dwie wartości.

Składnia:

Wynik = wyrażenie1 / wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna wartość numeryczna zawierająca wynik dzielenia.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy podzielić.

Przykład:

Sub ExampleDivision1

    Print 5 / 5

End Sub

 

Sub ExampleDivision2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 / iValue2

End Sub