Operator "+"

Dodaje lub łączy dwa wyrażenia.

Składnia:

Wynik = wyrażenie1 + wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik dodawania.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy połączyć lub dodać.

Przykład:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub