Operator "*"

Mnoży dwie wartości.

Składnia:

Wynik = wyrażenie1 * wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik mnożenia.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy pomnożyć.

Przykład:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub