Operator "-"

Odejmuje dwie wartości.

Składnia:

Wynik = wyrażenie1 - wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające wynik odejmowania.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczna, dla których należy przeprowadzić funkcję odejmowania.

Przykład:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub