Operatory matematyczne

Poniżej przedstawiono operatory matematyczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Niniejszy rozdział zawiera krótki opis wszystkich operatorów arytmetycznych używanych do obliczeń w programach.

Operator "-"

Odejmuje dwie wartości.

Operator "*"

Mnoży dwie wartości.

Operator "+"

Dodaje lub łączy dwa wyrażenia.

Operator "/"

Dzieli dwie wartości.

Operator "^"

Podnosi liczbę do potęgi.

Operator Mod

Zwraca całkowitą resztę z dzielenia.