Funkcja Timer

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy.

Ikona notatki

Aby wywołać funkcję Timer, należy najpierw zadeklarować zmienną typu Liczba całkowita długa, w przeciwnym razie zostanie zwrócona wartość daty.


Składnia:

Timer

Zwracana wartość:

Data

Przykład:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Sekundy od północy"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Aktualny czas"

End Sub