Instrukcja Time

Zwraca aktualną godzinę systemową w postaci ciągu w formacie "GG:MM:SS".

Składnia:

Time

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu określające godzinę w formacie "GG:MM:SS".

Przykład:

Sub ExampleTime

    MsgBox Time,0,"Aktualna godzina"

End Sub