Instrukcja Date

Zwraca aktualną datę i godzinę systemową w postaci ciągu oraz pozwala ustawić datę. Format daty zależy od ustawień regionalnych systemu.

Składnia:

Date ; Date = tekst As String

Parametry:

Tekst: Wymagany tylko w celu ustawienia daty systemowej. W tym przypadku ciąg musi odpowiadać formatowi daty zdefiniowanemu w ustawieniach regionalnych systemu.

Przykład:

Sub ExampleDate

    MsgBox "Dzisiejsza data: " & Date

End Sub