Funkcja DatePart

Funkcja DatePart zwraca określoną część dnia.

Składnia:

DatePart (dodaj, data [, początek_tygodnia [, początek_roku]])

Zwracana wartość:

Zmienna typu Variant zawierająca datę.

Parametry:

Dodaj - wyrażenie w postaci ciągu z następującej tabeli określające interwał daty.

Dodaj (wartość w postaci ciągu)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


Data - data, na podstawie której jest obliczany wynik.

Początek_tygodnia - opcjonalny parametr określający początkowy dzień tygodnia.

Wartość parametru początek_tygodnia

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

niedziela (domyślnie)

2

poniedziałek

3

wtorek

4

środa

5

czwartek

6

piątek

7

sobota


Początek_roku - opcjonalny parametr określający początkowy tydzień roku.

Wartość parametru początek_roku

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

Pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia (wartość domyślna)

2

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje co najmniej cztery dni tego roku

3

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje wyłącznie dni nowego roku


Przykład:

Sub example_datepart

    MsgBox DatePart("ww", "12/31/2005")

End Sub