Finkcja DateDiff

Zwraca liczbę interwałów dat między podaną datą początkową i datą końcową.

Składnia:

DateDiff (dodaj, data1, data2 [, początek_tygodnia [, początek_roku]])

Zwracana wartość:

Liczba.

Parametry:

Dodaj - wyrażenie w postaci ciągu z następującej tabeli określające interwał daty.

Dodaj (wartość w postaci ciągu)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


Data1, data2 - dwie porównywane daty.

Początek_tygodnia - opcjonalny parametr określający początkowy dzień tygodnia.

Wartość parametru początek_tygodnia

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

niedziela (domyślnie)

2

poniedziałek

3

wtorek

4

środa

5

czwartek

6

piątek

7

sobota


Początek_roku - opcjonalny parametr określający początkowy tydzień roku.

Wartość parametru początek_roku

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

Pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia (wartość domyślna)

2

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje co najmniej cztery dni tego roku

3

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje wyłącznie dni nowego roku


Przykład:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub