Funkcja CDateFromUnoDateTime

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime na wartość daty.

Składnia:

CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

aDateTime: DateTime do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCDateFromUnoDateTime

    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))

End Sub