Funkcja CDateFromUnoDate

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.Date na wartość daty.

Składnia:

CDateFromUnoDate(aDate)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

aDate: Data do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleCDateFromUnoDate

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))

    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))

End Sub