Funkcja Year

Zwraca wartość określającą rok roku w oparciu o numer kolejny daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Składnia:

Year (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne w postaci liczby całkowitej zawierające numer kolejny daty służące do określenia roku.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji DateSerial i zwraca rok dla kolejnego numeru daty. Na przykład wyrażenie:

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

zwraca wartość 1994.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Bieżący rok"

End Sub