Funkcja WeekDay

Zwraca wartość określającą dzień tygodnia reprezentowaną przez numer kolejny daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Składnia:

WeekDay (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej zawierające numer kolejny daty służące do określenia dnia tygodnia (1-7).

Poniższy przykład pozwala za pomocą funkcji WeekDay na obliczenie dnia tygodnia dla wprowadzonej daty.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Zwraca i wyświetla dzień tygodnia

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Niedziela"

    Case 2

      sDay="Poniedziałek"

    Case 3

      sDay="Wtorek"

    Case 4

      sDay="Środa"

    Case 5

      sDay="Czwartek"

    Case 6

      sDay="Piątek"

    Case 7

      sDay="Sobota"

  End Select

  MsgBox "" + sDay,64,"Dzisiaj jest"

End Sub