Funkcja Day

Zwraca wartość określającą dzień miesiąca w oparciu o numer kolejny daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Składnia:

Day (liczba)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne zawierające numer kolejny daty służące do określenia dnia miesiąca.

Funkcja ta stanowi odwrotność funkcji DateSerial i zwraca dzień miesiąca na podstawie numeru kolejnego daty obliczonego przez funkcję DateSerial lub DateValue. Na przykład wyrażenie

Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

zwraca wartość 20.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleDay

    Print Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & "dzień miesiąca"

End Sub