Funkca DateValue

Zwraca wartość liczbową ciągu zawierającego datę. Ciąg ten jest pełną datą w postaci pojedynczej wartości liczbowej. Liczba ta jest kolejnym numerem daty i umożliwia określenie różnicy pomiędzy dwiema datami.

Składnia:

DateValue [(data)]

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

Date: Wyrażenie łańcucha zawierające datę, którą chcesz obliczyć. W przeciwieństwie do funkcji DateSerial, która przekazuje lata, miesiące i dni jako oddzielne wartości numeryczne, funkcja DateValue żąda, aby ciąg znaków daty był zgodny z jednym z wzorców akceptacji daty zdefiniowanych dla ustawień regionalnych (patrz Narzędzia - Opcje - Ustawienia językowe - Języki ) lub do formatu daty ISO (chwilowo akceptowany jest tylko format ISO z łącznikami, np. '2012-12-31').

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:

Sub ExampleDateValue

    MsgBox DateValue("12/02/2011")

End Sub