Instrukcja Name

Zmienia nazwę istniejącego pliku lub katalogu.

Składnia:

Name stara_nazwa As String As nowa_nazwa As String

Parametry:

Stara_nazwa, nowa_nazwa: Dowolny ciąg określający nazwę pliku wraz ze ścieżką. Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Przykład:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Plik już istnieje"

End If

End

End Sub