Funkcja FileAttr

Zwraca tryb dostępu lub numer dostępu do pliku otwartego przez instrukcję Open. Numer dostępu do pliku zależy od systemu operacyjnego (OSH = Operating System Handle).

Ikona notatki

W przypadku korzystania z 32-bitowego systemu operacyjnego w celu określenia numeru dostępu do pliku nie można korzystać z funkcji FileAttr.


Zobacz także: Open

Składnia:

FileAttr (numer_pliku As Integer, atrybut As Integer)

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Numer_pliku: Numer pliku otwartego przez instrukcję Open.

Atrybut: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej oznaczające typ informacji w pliku będącej wartością wynikową. Dostępne są następujące wartości:

1: Funkcja FileAttr wskazuje tryb dostępu do pliku.

2: Funkcja FileAttr zwraca numer dostępu do pliku dla systemu operacyjnego.

Nadanie wartości 1 atrybutowi parametru pozwala na uzyskanie następujących wartości wynikowych:

1 - INPUT (otwarcie pliku w trybie wejścia)

2 - OUTPUT (otwarcie pliku w trybie wyjścia)

4 - RANDOM (otwarcie pliku w trybie dostępu bezpośredniego)

8 - APPEND (otwarcie pliku w trybie dopisywania)

32 - BINARY (otwarcie pliku w trybie binarnym).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "To jest linia tekstu"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Tryb dostępu"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"Atrybuty pliku"

  Close #iNumber

End Sub