Instrukcja ChDir

Zmienia bieżący katalog lub napęd.

Ikona ostrzeżenia

Ta instrukcja uruchomieniowa aktualnie nie działa zgodnie z opisem w dokumentacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z z tym zagadnienieniem.


Składnia:

ChDir tekst As String

Parametry:

Text: Dowolny łańcuch określający ścieżkę katalogu lub napęd.

Ikona notatki

Jeśli chcesz tylko zmienić bieżący dysk wpisz literę dysku i dwukropek.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:

Sub ExampleChDir

Dim sDir1 As String , sDir2 As String

  sDir1 = "c:\Test"

  sDir2 = "d:\Private"

  ChDir( sDir1 )

  MsgBox CurDir

  ChDir( sDir2 )

  MsgBox CurDir

End Sub