Zarządzanie plikami

Poniżej opisano funkcje i instrukcje służące do zarządzania plikami.

Instrukcja ChDir

Zmienia bieżący katalog lub napęd.

Instrukcja ChDrive

Zmienia bieżący dysk.

Funkcja CurDir

Zwraca ciąg variant określający aktualną ścieżkę określonego napędu.

Funkcja Dir

Zwraca nazwę pliku, katalogu lub wszystkie pliki i katalogi na dysku lub w katalogu odpowiadającym określonej ścieżce wyszukiwania.

Funkcja FileAttr

Zwraca tryb dostępu lub numer dostępu do pliku otwartego przez instrukcję Open. Numer dostępu do pliku zależy od systemu operacyjnego (OSH = Operating System Handle).

Instrukcja FileCopy

Kopiuje plik.

Funkcja FileDateTime

Zwraca ciąg zawierający datę i godzinę utworzenia lub ostatniej modyfikacji pliku.

Funkcja FileExists

Określa, czy plik lub katalog jest dostępny na nośniku danych.

Funkcja FileLen

Zwraca długość pliku w bajtach.

Funkcja GetAttr

Zwraca ciąg binarny określający typ pliku lub nazwę woluminu lub katalogu.

Instrukcja Kill

Usuwa plik z dysku.

Instrukcja MkDir

Tworzy nowy katalog na nośniku danych.

Instrukcja Name

Zmienia nazwę istniejącego pliku lub katalogu.

Instrukcja RmDir

Usuwa istniejący katalog z nośnika danych.

Instrukcja SetAttr

Ustawia informację o atrybutach określonego pliku.