Funkcja Lof

Zwraca rozmiar otwartego pliku w bajtach.

Składnia:

Lof (numer_pliku)

Zwracana wartość:

Long

Parametry:

Numer_pliku: Dowolne wyrażenie numeryczne zawierające numer pliku określony w instrukcji Open.

Ikona wskazówki

W celu ustalenia rozmiaru pliku, który nie został otwarty, należy użyć funkcji FileLen.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:

Sub ExampleRandomAccess

Dim iNumber As Integer

Dim sText As Variant REM mu si być typu Variant

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Seek #iNumber,1 REM Pozycja rozpoczęcia

  Put #iNumber,, "To jest pierwsza linia tekstu" REM Wypełnij tekstem

  Put #iNumber,, "To jest druga linia tekstu"

  Put #iNumber,, "To jest trzecia linia tekstu"

  Seek #iNumber,2

  Get #iNumber,,sText

  Print sText

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Random As #iNumber Len=32

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,,"To jest nowa linia tekstu"

  Get #iNumber,1,sText

  Get #iNumber,2,sText

  Put #iNumber,20,"To jest tekst w rekordzie 20"

  Print Lof(#iNumber)

  Close #iNumber

End Sub